Vi förenklar och snabbar upp sökandet för den som behöver information om utlandsregistrerade företag.

Varför granska utlandsregistrerade företag?

Det kan finnas många skäl till det. Det kan vara en konkurrent som man behöver kolla upp. Det kan vara en tilltänkt leverantör, som man behöver veta mer om. Det kan vara en arbetsgivare som det kan vara nödvändigt att få en mer fördjupad information om.

Att hitta information om utlandsregistrerade företag

Det är inte alltid lätt. Varje land har sina egna system för företagsinformation.
Alla länder sina egna språk. Företagsgranskning är en tjänst, framtagen för att förenkla och snabba upp sökandet för den som behöver information om utlandsregistrerade företag.

Lång erfarenhet ger effektiv granskning

Vi som erbjuder företagsgranskning är Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh. Båda med lång erfarenhet av att granska utländska företag.

Vi har lärt oss att hitta i snårskogen av informationskällor. Till vardags använder vi den kunskapen till att göra djupa, grävande reportage om ämnen som; lönedumpning, jobbtrafficking och skattebedrägeri.

Genom åren har vi fått förfrågningar om att göra granskningar på beställning. Vi har sett det behovet, både hos företagare, offentlig förvaltning och hos fackförbund. Därför har vi startat Företagsgranskning som är en tjänst som tillhandahålls av Lenamedia AB. Vi behandlar resultaten av beställda granskningar konfidentiellt.

info@foretagsgranskning.com

Anna Lena Norberg

journalist med erfarenhet från flera dagstidningar och Sveriges radio. Driver sedan 2010 nyhetssajten Stoppafusket.se. Specialist på arbetsmarknad, skattelagstiftning och EU-rätt.

Thomas Lundh

journalist med lång erfarenhet som reporter med ekonomijournalistik som specialområde. Samarbetar sedan 2012 med Anna-Lena Norberg om Stoppafusket.se.

Vi erbjuder 3 nivåer av granskning

Paket 1

“Senaste årsredovisningen. Du får reda på företagets organsationsnummer i hemlandet, adress, omsättning, antal anställda, lön, social avgifter. Ägare. Mindre analys.”

Grund

Paket 2

“Årsredovisningar fem år tillbaka i tiden. Utveckling, löner, antal anställda, sociala avgifter, ägare, adress. Analys.”

Utökad

Paket 3

“Vi dammsuger runt om i Europas databaser och använder de kontakter vi har i Europa för att få fram ytterligare information. Alla tillgängliga data sammanställs och vi analyserar det utländska företaget utifrån EU:s lagar och våra skattelagar. Vid behov: Spaningsarbete vid arbetsplatser. Intervjuer med anställda, chefer, ägare.”

Total

Läs gärna våra böcker

Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh har tillsammans skrivit och gett ut två böcker om gästarbetarsystemet. Reportage från gästarbetares verklighet och granskningar av deras uppdragsgivare.